WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA NA PLAŻY W KOŁOBRZEGU


Ogłoszenie z kategorii: Pozostałe, dodane przez: Mosirkolobrzeg


Świaczysz podobne usługi? Dodaj własne ogłoszenie
Za darmo!

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA NA PLAŻY W KOŁOBRZEGU

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA NA PLAŻY W KOŁOBRZEGU


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza otwarty konkurs ofert na

„Zagospodarowanie i dzierżawę części plaży położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w sezonach letnich”

Szczegóły konkursu pod adresem

https://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/83/KO_12_2023/

Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg

Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

w terminie do 25.10.2023 r. do godz. 9:00


Od: Mosirkolobrzeg Wyślij wiadomość


E-mail: mosirkolobrzeg@op.pl


Ogłoszenie z kategorii: Pozostałe Warszawa,
dodane w dniu: 2023-10-16

wtyczka tuwi kontakt - wiadomość